Ydelser

Individuel terapi

Jeg tilbyder terapeutiske samtaleforløb og rådgivning til børn, unge og voksne.

Børn og unge i mistrivsel grundet skilsmisse, sorg, angst, traumer eller andre udfordringer.

Voksne i krise, sorg, traumer, angst og depression er desuden områder jeg har god erfaring med.

Jeg tilbyder samtaler over kortere eller længere forløb. I måden jeg arbejder på anvender jeg metoder som EMDR, hypnose, metakognitive teknikker, kropsorienteret samt systemisk og narrativ tilgang ……alt efter hvad der skønnes relevant og i samråd med dig.

Body/mind boost

Det er desuden muligt at indgå i et intensivt forløb der tilbyder en kombination af kropsterapeutiske behandlinger (www.embodyourmind.dk) og psykolog samtaler.

En sådant forløb vil være individuelt tilrettelagt. Forløbet giver mulighed for at skabe radikal forandring, da det, at både krop og sind bliver aktiveret og boostet har en helt særlig effekt i forhold til at skabe bevægelse i positiv retning.

Supervision:

Jeg tilbyder supervision og sparring til professionelle indenfor det sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige område. Jeg tilbyder desuden sparring og supervision til kommunalt ansatte ledere.

Ligeledes tilbydes supervision til psykologer med henblik på autorisation og specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi.